Ihriska a športoviska

K základným právam a potrebám dieťaťa patrí aj hra. Prostredníctvom nej deti spoznávajú svet, učia sa a rozvíjajú svoju osobnosť. Aby mohli svoje právo využiť, o to sa musíme postarať my, dospelí.

Dodávame detské ihriská, mobiliár, športové multifunkčné ihriská a ihriská pre seniorov.

Detské ihriská vyvíjame, navrhujeme, vyrábame, projektujeme a staviame.

Ponúkame vonkajšie aj  interiérové detské ihriská. Vyrábame originálne drevené agátové ihriská BOBR, smrekové ihriská MINIO, kovové ihriská PIPE AGE a kombinovanú radu ROB ROY – detské ihriská a herné prvky z agátu, kovu a plastu.

Vnútorné ihriská, detské herne, hracie haly a detské kútiky vybavujeme vlastným systémom CHA CHA BOX.

Výhradne zastupujeme amerického výrobcu detských ihrísk Playworld Systems, Inc. a francúzsku firmu AGORESPACE, špecialistu na multifunkčné športoviská.

O svoje ihriská sa trvalo staráme – prevádzame kontroly, servis, opravy a ročné revízne prehliadky.

Ponúkame komplexné riešenie projektov detských ihrísk, vrátane poradenstva o možnostiach ich financovania a spracovania žiadosti k čerpaniu dotácií.

Všetky naše produkty a realizácie sú v súlade s STN EN 1176:2009 a STN EN 1177. Multifunkčné športoviská spĺňajú požiadavky normy DIN EN 15312.

akuality

16. 08. 2012

V rámci revitalizácie Čertova Rokle pre rekreačné využitie občanov sídliska Lesná, bola našou firmou prevedená výstavba detských ihrísk a športovísk v areáli Rokle. Projekt je... viac

 

16. 08. 2012

26.6. pred začiatkom prázdnin bol v MČ Brno Královo Pole slávnostne otvorený nový viacúčelový areál „Koliesko“. viac

 

16. 08. 2012

V máji sme predali firme Pradera Management Czech Republic s.r.o. nové detské ihrisko. viac

 
 
czech  |  english  |  slovak